Ájurvéda

věda o životě

  Ájurvéda aneb věda o životě

  Pět tisíc let starý indický ucelený holistický systém, tvořený unikátními systémy výživy, cvičení, relaxace, aromaterapie, masáží, meditace, bylinné terapie a pročišťování organismu. Od roku 1982 je uznána Světovou zdravotnickou organizací jako účinný léčebný systém. Bývá nazývána matkou všech léčebných metod. Ayur = život a véda = věda.

  Ájurvéda harmonizuje tělo, ducha i mysl a obnovuje vnitřní harmonii. Přivádí tělo zpět do dokonalé rovnováhy zdraví.

  Nerozlišuje mezi prevencí a léčením a bere v úvahu vše, co má vliv na člověka - od životního prostředí, stravy, pohybu a duševního či duchovního života.

Ájurvédské terapie

  Pomáhají nám k lepšímu zdravému životu za využití ozdravných sil přírody. Dnes ájurvéda konkuruje i nejnáročnějším lékařským vědám, nabízí řešení pro různé zdravotní problémy bez vedlejších účinků s kladným vlivem na životní styl. Stává se tak velmi oblíbenou v oblasti holistického zdravotního ošetření. Nabízí účinná řešení např. v boji proti stresu, kde západní medicína téměř selhává.

Krátký výlet do historie ájurvédy

  Historie ájurvédy mizí někde v dávnověku. První písemné záznamy o ájurvédě se objevují ve védách, nejstarších literárních památkách lidstva, zejména pak v Atharva-védě. Tyto památku jsou staré cca 3000 let, ale většina odborníků se shoduje, že se jedná jen o písemný zápis památek tradovaných dlouhou dobu ústně. Skutečný počátek ájurvédy proto nelze odhalit.

  Ájurvéda poté významně ovlivnila při šíření buddhismu tradiční čínskou medicínu, egyptské lékařství a zejména (což se málo ví) staré řecké lékařství, které se stalo základem evropské medicíny a bylo praktikováno po celé Evropě minimálně do období renesance. Námitka, že je ájurvéda cizí systém nevhodný pro Evropany tedy neobstojí. Naopak ájurvéda je systém vycházející ze stejné tradice jako evropské myšlení, jen postupem času se tyto systémy rozešly.

  Hlavní zásady ájurvédy

  • Ájurvéda je celostní systém. To znamená, že ájurvéda přednostně řeší celkovou rovnováhu organismu a teprve následně eventuelně řeší symptomy, například konkrétní nemoci. Výhodou tohoto principu je skutečné řešení problémů až u jejich příčiny, včetně psychických problémů. Nevýhodou je zdlouhavost takovýchto postupů a požadavky na sebekázeň klienta.
  • Použití několika indických bylin není ájurvéda. Ájurvéda usiluje o život v souladu s vlastní konstitucí, okolním prostředím, roční a denní dobou a přírodními zákony. Pro každého má individuální recept. Tento individuální přístup je její velikou výhodou, neboť každý jsme jiní a to, co je vhodné pro jednoho, může druhého vážně poškodit.
  • Hlavní zásady ájurvédy jsou poměrně jednoduché a každý si je může po krátkém seznámení naučit a osvojit. Jak se postupně budete seznamovat s dalšími podrobnostmi, pochopitelně zjistíte, že se jedná o jednoduchost pouze zdánlivou.
  • Ájurvéda se snaží používat zejména přírodní léčebné postupy. Tím minimalizuje jejich vedlejší účinky. Přednostně volí co nejšetrnější postupy, má ovšem ve svém arzenálu i postupy razantní.
  • Cílem ájurvédy není přežití za každou cenu. Ájurvéda si uvědomuje nezbytnost smrti a zaměřuje se spíše na kvalitu života. Tím se výrazně liší jak od evropské medicíny, tak od tradiční čínské medicíny.
  • V Indii je nepřeberné množství ájurvédských spa resortů, které poskytují masáže či poradenství, ale také ájurvédské kliniky a nemocnice. 

  Hlavní postupy ájurvédy

 • Podobné zvyšuje podobné a protiklady se navzájem snižují. Například zvýšení horka se léčí ochlazením.
 • Důležitá je detoxikace organismu. K této detoxikaci však ájurvéda přednostně volí šetrné postupy, například směs bylinek Triphala.
 • Základem je prevence, léčení je už vždy nedokonalé. Nemocem i jiným nerovnováhám je třeba předcházet.
 • Významné místo má strava. Je individuální podle jednotlivých typů a nerovnováh.
 • Ájurvéda také přikládá velký význam dennímu režimu. I ten je individuální a přihlíží kromě vnitřních faktorů každého jedince také k roční době, počasí a dalším vnějším faktorům.
 • Ájurvéda hledá komplexní řešení problému a zapojuje různé metody. Nevyhýbá se využití i jiných systémů, včetně klasické medicíny. Naopak kombinace evropské medicíny a ájurvédy je velmi vhodná.

Shrnutí

Ájurvéda má výhodu, že je provozována po tisíce let a tudíž jsou její postupy, na rozdíl od některých postupů evropské medicíny, opravdu dobře vyzkoušeny. V současnosti je ájurvéda uznávána Světovou zdravotnickou organizací a je po tradiční čínské medicíně druhý nejrozšířenější zdravotní systém. Vychází z filozofie, která byla původně vlastní všem indoevropským národům, jen byla postupně pozapomenuta. To, že se dochovala nejlépe v Indii neznamená, že je na Indii vázána. Ájurvéda se v poslední době rozšiřuje nejenom v Indii, ale i v Americe a Evropě. Tak jako v minulosti je schopna do sebe vstřebávat různé vlivy, a proto je vhodná i pro naše podmínky.

Tři pilíře Ájurvédy (Váta, Pitta, Kapha), osobní konstituce

Již v dávných dobách ršijové vnímali, že celý svět (tedy i člověk) je tvořen pěti živlovými prvky, které ájurvéda uspořádala do tří základních typů energií neboli funkčních principů - tzv. dóš , které dostaly ze sanskrtu názvy Váta, Pitta, Kapha.

Váta, pitta a kapha jsou kombinacemi pěti prvků (elementů) a jako takové se projevují ve veškerém stvoření ve formě určitých rysů (vlastností). Utváří tak naši jedinečnosti.

 • Váta dóša - vzduch a éter
 • Pita dóša - oheň a voda
 • Kapha dóša - země a voda

Váta, pitta, kapha se neustále všude a ve všem ovlivňují - na sebe navzájem působí. Jejich cílem, pokud budeme hovořit o lidském těle, je nastolení rovnováhy mezi tělem, myslí a duší. Někdy se toto vzájemné působení dóš nazývá "tanec dóš". Dá se také nazvat "vesmírným kolotočem".

Základní vlastnosti (atributy) dóš

Dóša doslova znamená "chyba, nečistota". Tato definice dóši - jako chyby, není však úplně výstižná. Dóša je specifický výraz, který již v dávných dobách využíval Čaraka, Šušruta a Vagbhata. Dóšu si můžeme představit jako organizátora.

Jsou-li dóši z hlediska kvality i kvantity normální, udržují harmonii psychofyzických funkcí - hovoříme o rovnováze dóš (zdraví). Jakmile se dóši vychýlí z rovnováhy, znečistí, naruší dhátu (tělesné tkáně), poté se z nich stávají dóši ve smyslu nečistoty - hovoříme o nerovnováze dóš.

Dóša je tedy to, co se vychyluje, ovlivňuje tělesné tkáně a vede k nemoci. Je rovněž tím, co lze vrátit do rovnováhy a tím přivést organismus ke zdraví. Dóši představují tři principy, které řídí psycho-fyziologickou odezvu těla i patologické změny.

Dóši váta, pitta, kapha udržují pět prvků v lidském těle v harmonii. Přirozenou funkcí těchto principů je koncept podpory. Právě váta, pitta, kapha jsou těmi DNA, které vytvářejí mapu pro fyziologii našeho těla. Dóši jsou energetické komplexy, které se projevují svými vlastnostmi, neboli gunami.

Aby se člověk naučil, jak vyvažovat tělo, mysl i vědomí, musí nejprve pochopit, jak působí ve vzájemném propojení váta, pitta, kapha.

Vznik a vlastnosti prvků z hlediska ájurvédské filozofie

 • Na počátku všeho existoval svět v neprojeveném stavu vědomí. Za tohoto stavu se projevily jemné vibrace kosmického, bezezvučného zvuku Aum "Óm".
 • Z této jemné vibrace vzešel prvek éter, neboli prostor, který byl tvořen jemnými částicemi, které do něj vstupovaly a z něj vystupovaly.
 • Tento éterický prvek se začal pohybovat a vytvořil nový prvek - vzduch (éter v pohybu).
 • Pohybující se částice vzduchu vyvolaly tření a třením vzniklo teplo. Sdružováním částic tepla vzniklo světlo a z tohoto světla vyvstal prvek ohně.
 • Horkost ohně rozpustila a zkapalnila určité éterické prvky, čímž vznikla voda.
 • Voda následně ztuhla a vytvořila molekuly země.
 • Éter se takto postupně projevil rozrůzněním do čtyř prvků - vzduchu, ohně, vody a země.

V každé látce je éter - kosmické vědomí - inteligence.

 • Éter- akáša, pole, z něhož vše vzchází a do něhož se vše navrací. Je všezahrnující, všeprostupující, všemocný, vševědoucí, všudypřítomný, nehmotný a projevuje se ve stavu čistého vědomí. Je rozpínavý, prázdný a neklade žádný odpor. Éter je prvním projevem vědomí a zároveň základní potřebou tělesných buněk. V těle je přítomen ve všech dutých orgánech a dutinách (dutina ústní, nosní, trávicí a dýchací ústrojí, hrudní dutina, kapiláry i tkáně). Jsou to příklady prostoru, v němž se odehrávají události. Díky éteru jsme otevření vůči vnějšímu světu a jsme schopni mu porozumět. Bez éteru není lásky ani svobody.
 • Vzduch- je prvkem pohybu. Pohybuje-li se vědomí určitým směrem, stává se vzduchem. Prána je základním principem prvkuvzduchu. Prána je proud vědomí, který putuje v podobě inteligence z jedné buňky do druhé. Prána je vitální životní síla, která je nezbytná pro veškeré jemné i hrubé pohyby v buňce, v tělesných systémech a celém fyzickém těle. Veškerý pohyb v těle se odvíjí od přítomnosti tohoto prvku. Díky prvku vzduchu jsme schopni prožívat radost a štěstí.
 • Oheň - tam, kde je pohyb je tření, a kde je tření je i oheň. Tedy dalším projevem vědomí je oheň. Zdrojem ohně a světla ve sluneční soustavě je Slunce. V lidském těle je zdrojem ohně metabolismus. Oheň odpovídá za veškerý metabolismus - přeměnu látek v těle (trávení jídla, myšlenek, vjemů, ...), hormonální rovnováhu. Oheň cestuje po těle krví a krevní plazmou v podobě tepla. Prvek ohně je zářivá energie a v těle je přítomen v podobě plamene pozornosti. Jeho darem je inteligence a poznání.
 • Voda - tekutý stav hmoty, jehož charakteristickým příznakem je proudění. Voda je látkou - nosičem, ve které jsou rozpuštěny všechny substance nutné pro život. Voda je životně důležitá pro fungování všech tělesných systémů. Kyslík, částice potravy, jemné molekuly minerálů se přenášejí z jedné buňky do druhé a z jednoho místa do druhého právě kontinuální řekou tělní plazmy. Lymfatický systém řídí prvek vody. Voda umožňuje všem prvkům, aby si udržely svoji funkčnost. Je to voda života. Díky ní jsme schopní plynulých pohybů a v duševní rovině vyvolává spokojenost, citlivost, soucítění, lásku.
 • Země - pevný, hutný, tvrdý prvek. Je pevným základem veškerého života. Prvek země je kolébkou veškerých živých bytostí na naší planetě, poskytuje jim ochranu, potravu a přístřešek. Prvek země propůjčuje tělu sílu, vytrvalost a odolnost. V těle jsou všechny pevné struktury - např. kosti, chrupavky, nehty, vlasy, zuby a kůže svaly atd. odvozeny od tohoto prvku. Tento prvek propůjčuje tělu stabilitu a zakořeněnost.

Individuální konstituce - PRAKRTI

= přirozenost vyjadřující poměrné zastoupení dóš v našem těle, je nám dána při narození. Každý máme Vátu, Pittu a Kaphu, ale každý v jiném poměru - množství. Ve všem, v tom jak funguje naše tělo, v tom jak vypadáme, v tom co cítíme, jak se chováme, v tom co máme i nemáme rádi, dokonce i v tom, k jakým nemocem máme sklony atd., v tom všem se odráží naše přirozenost - prakrti. Z toho vyplývá, že jsme každý jedinečná neopakovatelná bytost. Abychom věděli, jak naše tělo funguje i co potřebuje, je vhodné poznat svoji konstituci (upozorňuji, že rozpoznání prakrti není úplně jednoduché, ale myslím, že po určité době lze konstituci "rozkrýt").

Okamžitý stav - VIKRTI

V průběhu života se naše individuální konstituce (nastavení ) - prakrti může vlivem vnějších i vnitřních okolností změnit. Kvantitativní i kvalitativní zastoupení dóš se stane nepřirozené (často říkáme, že se dóši zvyšují nebo vychylují). Tento nerovnovážný stav se nazývá vikrti. Pokud naše prakrti není v souladu s vikrti, začínáme trpět touto nerovnováhou a tělo začíná strádat po stránce duševní i tělesné, což může vyústit až v nemoc. Proto je třeba různými ájurvédskými i ostatními postupy navrátit tělo a mysl k harmonii, k přirozenosti, která je pro každého člověka jedinečná.

Dóši - VÁTA, PITTA, KAPHA

Tyto tři řídící energie - dóši se nazývají podle svých vlastností.

Vítr (ze sanskrtu Váta) - princip pohybu. Vítr je tvořen prvky éteru a vzduchu.

Žluč (ze sanskrtu Pitta) - princip přeměny (transformace), trávení (metabolismu). Je tvořen prvkem ohně (někdy je uváděn prvek vody).

Sliz (ze sanskrtu Kapha) - princip zvlhčování a podpory. Je tvořen prvky vody a země.

Charakteristika dóš

Váta se v těle projevuje jako jemná energie spojená s pohybem. Řídí dýchání, mrkání, pohyb svalů a tkání, nervů, srdeční pulz, veškeré pohyby cytoplazmy a buněčných membrán a další pochody.

Pitta se v těle projevuje jako metabolický systém. Řídí trávení (jídla, myšlenek), zažívání a vstřebávání, výživu, metabolismus, tělesnou teplotu - veškeré transformační pochody.

Kapha utváří tělesnou strukturu a poskytuje tmel - soudržnost, udržuje buňky pohromadě. Rovněž poskytuje vodu všem částem těla a tělesným systémům.

Autor: Mgr. Světlana Džjótí Macháčková

Literatura a zdroje: Vasant Lad, Učebnice ájurvédy I., Maitrea a.s., Praha 2013